Are you passionate about maritime safety, sea rescue, and small boat navigation? Are you motivated to share your knowledge and experience, and eager to learn more about new sectors such as wind, oil, and gas, where you can utilize and expand your safety focus? Do you want to work as a full-time instructor on a wide range of courses originating in the maritime sector? If yes, look here, because you are definitely a strong candidate to become part of our instructor team.

We offer

This is a fantastic opportunity to combine your maritime skills, knowledge, and experience at Maersk Training – a company under the A.P. Møller-Maersk Group. As an instructor, you will be an essential member of our instructor team, which includes both full-time and part-time instructors from various industries, creating a diverse workplace. At Maersk Training, after thorough training and certification, you will primarily be responsible for conducting boat courses and sea rescue courses at our location in Esbjerg harbor. You will conduct courses in MOB boats, lifeboats, and FRBs, as well as conduct courses in our free-fall lifeboat simulator. Then, in close collaboration with the area managers and Team Lead, you will have the opportunity to familiarize yourself with new sectors such as wind, first aid, oil, and gas, where Maersk Training offers a wide range of courses with the possibility to influence your future development as an instructor.

Key responsibilities

You must be able to set high personal and professional standards and prioritize customer service very highly. In addition to delivering courses, the job also requires you to develop existing as well as new courses while being willing to develop personally in the role of an instructor. Additionally, you must:

 • Deliver theoretical and practical training in maritime STCW (maritime), OPITO (oil and gas), and GWO (wind) courses with a focus on high quality and customer satisfaction
 • Deliver training as part of the instructor team. This includes preparing boats, equipment, and other course-specific activities depending on the course type
 • Be responsible for daily safety during the respective courses, for both participants and instructors
 • Maintain, develop, and improve teaching materials and methods according to legal and organizational requirements
 • Set high personal and professional standards
 • Show due diligence regarding courses, participants, and colleagues
 • Ensure a better learning experience

We are looking for

Your Profile:

 • Live in Esbjerg or surrounding areas (preferred)
 • Maritime education as either a ship’s captain, chief engineer, or dual ship officer
 • Knowledge and experience in navigating MOB boats, lifeboats, and FRBs
 • An engaged person who sets high personal and professional standards
 • Strong focus on customer satisfaction
 • Curious and not afraid of challenges and learning about new areas/sectors
 • Good IT skills and technical knowledge
 • Team player
 • Comfortable standing in front of others and leading the training
 • Experience in teaching, but this is not a requirement
 • Prepared for potential travel days
 • Fluent in both Danish and English, both spoken and written
 • Fluent in German, but this is not a requirement

Send us your application no later than September 30, 2024 – the sooner the better, as we conduct interviews continuously and hire once we have found the right candidate.

For HR-related questions, contact Global People Partner, Mie Lykke Olsen at Mie.Olsen@maersktraining.com.

For more information about the position/job, contact Team Lead Mads Vang Posselt at phone: +45 40 43 94 83 or at Mads.Posselt@maersktraining.com or General Manager Jesper Ernst-Christiansen at +45 31 75 52 89 or Jesper.Christiansen@maersktraining.com.

Er du passioneret omkring sikkerhed til søs, søredning og sejlads af små både? Er du motiveret til at dele ud af din viden og erfaring samt har mod på at lære mere om nye brancher såsom vind, olie og gas, hvor du kan bruge og udvide dit sikkerhedsfokus?

Vil du arbejde som deltids- eller fuldtidsinstruktør på et bredt sortiment af kurser med udspring i det maritime?

Hvis ja, så kig her, for så er du helt sikkert en god kandidat til at blive en del af vores instruktørteam.

Vi tilbyder

Dette er en fantastisk mulighed for at kombinere dine maritime evner, viden og erfaring i Maersk Training – et selskab under A.P. Møller-Maersk Gruppen. Som instruktør vil du arbejde som et vigtigt medlem i vores instruktørteam, som indeholder både fuldtids- og deltidsinstruktører fra forskellige brancher, hvilket giver en alsidig arbejdsplads. Hos Maersk Training vil du, efter en grundig oplæring og certificering, først og fremmest få ansvaret for at afholde bådkurser samt søredningskurser på vores lokation i Esbjerg havn. Du vil afholde kurser i MOB både, livbåde og FRB’er samt afholde kurser i vores fritfaldslivbådssimulator. Dernæst vil du i tæt samarbejde med de områdeansvarlige og Team Lead få muligheden for at stifte bekendtskab med nye brancher såsom vind, førstehjælp, olie og gas m.m., hvor Maersk Training tilbyder et bredt sortiment af kurser med mulighed for selv at få indflydelse på din fremtidige udvikling som instruktør.

Hovedarbejdsområder

Du skal kunne sætte høje personlige og faglige standarder og prioritere kundeservice meget højt. Udover at levere kurser kræver jobbet også, at du er med til at udvikle eksisterende såvel som nye kurser samtidig med, at du er villig til at udvikle dig personligt i rollen som instruktør.

Derudover skal du:

 • Levere teoretisk og praktisk træning på de maritime STCW (maritime), OPITO (olie og gas) og GWO (vind) kurser med fokus på høj kvalitet og kundetilfredshed
 • Levere træning som en del af instruktørteamet. Dette inkluderer forberedelse af både, udstyr og andre kursusspecifikke aktiviteter alt afhængig af kursustype
 • Være ansvarlig for den daglige sikkerhed på de pågældende kurser, dette gælder både for kursisterne og for instruktørerne
 • Vedligeholde, udvikle og forbedre undervisningsmateriale og metoder indenfor lov og organisationskrav
 • Sætte høje personlige og faglige standarder
 • Vise rettidig omhu vedr. kurser, kursister og kollegaer
 • Sikrer en bedre undervisningsoplevelse

Hvem leder vi efter?

Din profil:

 • Bor i Esbjerg eller omegn (foretrukken)
 • Maritim uddannelse enten som skibsfører, maskinmester eller dual skibsofficer.
 • Viden og erfaring i at sejle med MOB både, livbåde og FRBer
 • Engageret person, der sætter høje standarder både personligt og fagligt
 • Stor fokus på kundetilfredshed
 • Nysgerrig og har ikke noget imod udfordringer og lære nye områder/brancher at kende
 • Gode IT kundskaber og god teknisk viden
 • Team player
 • Har ikke noget imod at stå foran andre mennesker og lede undervisningen
 • Erfaring i at undervise, men dette er ikke et krav
 • Indstillet på, at der kan komme rejsedage
 • Kan tale og skrive både dansk og engelsk flydende.
 • Kan tale og skrive tysk, men dette er ikke et krav.

Send os din ansøgning senest den 30. september 2024 – jo før jo bedre, da vi afholder interviews løbende og ansætter, hvis vi har fundet den rigtige kandidat.

 

For further information, please contact:

For HR relaterede spørgsmål kontakt Global People Partner, Mie Lykke Olsen, via email på Mie.Olsen@maersktraining.com.

For mere information omkring rollen/jobbet kontakt Team Lead, Mads.Posselt@maersktraining.com eller kontakt general manager, Jesper Ernst-Christiansen på tlf.: +4531755289 eller på Jesper.Christiansen@maersktraining.com