Are you passionate about safety in wind turbines and have a background as an electrician? Are you motivated to share your knowledge and experience and eager to learn more about new sectors such as maritime, oil and gas, and potentially do this across borders, where you can use and expand your safety focus? Do you want to work as a full-time or part-time instructor on a wide range of courses originating in the wind turbine industry? If yes, then look here, because you are definitely a strong candidate for our instructor team!

We offer

This is a fantastic opportunity to combine your skills, knowledge, and experience in wind turbines at Maersk Training – a company under the A.P. Møller-Maersk Group. As an instructor, you will be an essential member of our instructor team, which includes both full-time and part-time instructors from various industries, creating a diverse workplace. At Maersk Training, after thorough training and certification, you will primarily be responsible for conducting courses according to the GWO standard and customer-specific courses at our location in Esbjerg, with the possibility of teaching at some of Maersk Training’s other locations. Then, in close collaboration with the area managers and Team Lead, you will have the opportunity to familiarize yourself with new sectors such as maritime, first aid, oil, and gas, where Maersk Training offers a wide range of courses with the possibility to influence your future development as an instructor.

Key responsibilities

You must be able to set high personal and professional standards and prioritize customer service very highly. In addition to delivering courses, the job also requires you to develop existing as well as new courses while being willing to develop personally in the role of an instructor. Additionally, you must:

 • Deliver, develop, and improve theoretical and practical GWO technical and customer-specific technical training for the wind turbine industry as well as maritime STCW (maritime) and OPITO (oil and gas) courses with a focus on high quality and customer satisfaction
 • Deliver training as part of the instructor team. This includes risk analysis, preparation of equipment, and other course-specific activities depending on the course type and location
 • Be responsible for daily safety during the respective courses, for both participants and instructors
 • Maintain, develop, and improve teaching materials and methods according to legal and organizational requirements
 • Set high personal and professional standards
 • Show due diligence regarding courses, participants, and colleagues
 • Ensure a better learning experience
 • Ensure the highest possible operational flexibility, customer service, and efficiency when courses are delivered

We are looking for

Your Profile:

 • Live in Esbjerg or surrounding areas (preferred)
 • Have experience as an electrician (electrician certification) and/or technical instructor in the wind turbine industry (this is a requirement)
 • You have solid technical knowledge about wind turbines from pre-assembly, installation, service, or de/commissioning of wind turbines.
 • Familiarity with up-to-date industrial techniques is considered advantageous
 • High personal and professional standards
 • Strong focus on customer satisfaction
 • Curious and not afraid of challenges and learning about new areas/sectors
 • Good IT skills and technical knowledge
 • Team player
 • Comfortable standing in front of others and leading the training
 • Experience in teaching, but this is not a requirement
 • Prepared for potential travel days
 • Fluent in both Danish and English, both spoken and written
 • Fluent in German, but this is not a requirement
 • Willing to travel

Send us your application no later than September 30, 2024 – the sooner the better, as we conduct interviews continuously and hire once we have found the right candidate.

For HR relaterede spørgsmål kontakt Global People Partner, Mie Lykke Olsen, via email på Mie.Olsen@maersktraining.com.

For mere information omkring rollen/jobbet kontakt Team Lead, Maciej Klimaszewski på tlf.: +45 40439483 eller via email Maciej.Klimazewski@maersktraining.com eller kontakt general manager, Jesper Ernst-Christiansen på tlf.: +4531755289 eller på Jesper.Christiansen@maersktraining.com

Er du passioneret omkring sikkerhed i vindmøller og har en baggrund som elektriker? Er du motiveret til at dele ud af din viden og erfaring samt har mod på at lære mere om nye brancher såsom maritim, olie og gas og potentielt gøre dette på tværs af landegrænser, hvor du kan bruge og udvide dit sikkerhedsfokus?

Vil du arbejde som fuldtids- eller deltidsinstruktør på et bredt sortiment af kurser med udspring i vindmøllebranchen?

Hvis ja, så kig her, for så er du helt sikker en god kandidat til vores instruktørteam!

Vi tilbyder

Dette er en fantastisk mulighed for at kombinere dine evner, viden og erfaring indenfor vindmøller i Maersk Training – et selskab under A.P. Møller-Maersk Gruppen. Som instruktør vil du arbejde som et vigtigt medlem i vores instruktørteam, som indeholder både fuldtids- og deltidsinstruktører fra forskellige brancher, hvilket giver en alsidig arbejdsplads. Hos Maersk Training vil du, efter en grundig oplæring og certificering, først og fremmest få ansvaret for at afholde kurser iht. GWO standarden samt kundespecifikke kurser på vores lokation i Esbjerg med mulighed for undervisning ved nogle af Maersk Trainings andre lokationer. Dernæst vil du i tæt samarbejde med de områdeansvarlige og Team Lead få muligheden for at stifte bekendtskab med nye brancher såsom maritim, førstehjælp, olie og gas m.m., hvor Maersk Training tilbyder et bredt sortiment af kurser med mulighed for selv at få indflydelse på din fremtidige udvikling som instruktør

Hovedarbejdsområder

Du skal kunne sætte høje personlige og faglige standarder og prioritere kundeservice meget højt. Ud over at levere kurser kræver jobbet også, at du er med til at udvikle eksisterende såvel som nye kurser samtidig med, at du er villig til at udvikle dig personligt i rollen som instruktør.

Derudover skal du:

 • Levere, udvikle og forbedre teoretisk og praktisk GWO tekniske og kundespecifikke tekniske træninger til vindmøllebranchen samt maritime STCW (maritime) og OPITO (olie og gas) kurser med fokus på høj kvalitet og kundetilfredshed
 • Levere træning som en del af instruktørteamet. Dette inkluderer risikoanalyse, forberedelse af udstyr og andre kursusspecifikke aktiviteter alt afhængig af kursustype og lokation
 • Være ansvarlig for den daglige sikkerhed på de pågældende kurser, dette gælder både for kursisterne og for instruktørerne
 • Vedligeholde, udvikle og forbedre undervisningsmateriale og metoder indenfor lov og organisationskrav
 • Sætte høje personlige og faglige standarder
 • Vise rettidig omhu vedr. kurser, kursister og kollegaer
 • Sikre en bedre undervisningsoplevelse
 • Tilsikre højst mulig operationel fleksibilitet, kundeservice og effektivitet, når kurser leveres

Hvem leder vi efter?

Din profil:

 • Bor i Esbjerg eller omegn (foretrukken)
 • Har erfaring som elektriker (elinstallatøreksamen) og/eller teknisk instruktør i vindmøllebranchen (dette er et krav)
 • Du har en solid teknisk viden omkring vindmøller fra pre-assembly, installation, service eller de/kommissionering af vindmøller.
 • Kendskab til up-to-date industriel teknikker anses som fordelagtige
 • Høje standarder både personligt og fagligt
 • Stor fokus på kunde tilfredshed.
 • Nysgerrig og ikke have noget imod udfordringer og lære nye områder/brancher
 • Gode IT kundskaber og have en god teknisk viden.
 • Team player
 • Ikke have noget imod at stå foran andre mennesker og lede undervisningen
 • Erfaring i at undervise, men dette er ikke et krav.
 • Indstillet på at der kommer rejsedage
 • Tale, skrive og kunne undervise i både dansk og engelsk flydende.
 • Tale og skrive tysk, men dette er ikke et krav.
 • Være villig til at rejse
 • Instruktørerfaring med følgende kurser vil anses som en fordel: GWO Basic Teknisk Træning moduler, Turbine fremstilling teknisk og installation af moduler, Kvalificeret Elektrisk Sikkerhed, LOTO etc.

Send os din ansøgning senest den 30. september 2024 – jo før jo bedre, da vi afholder interviews løbende og ansætter, hvis vi har fundet den rigtige kandidat

For further information, please contact:

For HR relaterede spørgsmål kontakt Global People Partner, Mie Lykke Olsen, via email på Mie.Olsen@maersktraining.com.

For mere information omkring rollen/jobbet kontakt Team Lead, Maciej Klimaszewski på tlf.: +45 40439483 eller via email Maciej.Klimazewski@maersktraining.com eller kontakt general manager, Jesper Ernst-Christiansen på tlf.: +4531755289 eller på Jesper.Christiansen@maersktraining.com